• MR. M.J. (MINOS) VAN JOOLINGEN

  Minos van Joolingen is gespecialiseerd in Europees en Nederlands mededingingsrecht. Hij heeft na zijn rechtenstudie een post-doctorale opleiding op het gebied van Europees mededingingsrecht gevolgd aan het King’s College in Londen. Tot 2007 was Minos werkzaam op de sectie Europees en mededingingsrecht van AKD Prinsen Van Wijmen in Brussel. Minos heeft mede hierdoor ruime ervaring in het adviseren en procederen over kartelafspraken, misbruik van machtspositie en meldingen van fusies en overnames. Hij vertegenwoordigt ondernemingen in procedures voor de Europese Commissie, de Autoriteit Consument en Markt en de civiele rechter. Ook adviseert Minos internationale en nationale ondernemingen over de mededingingsrechtelijke aspecten bij exclusieve en selectieve distributieovereenkomsten, franchising, inkoopcombinaties, samenwerkingsovereenkomsten en joint ventures. Verder heeft hij opgetreden als adviseur van brancheverenigingen en coöperaties.

  T : 073-6927 715
  E : m.vanjoolingen@banning.nl
  V : download vcard / LinkedIn

 • MR. S.M.M.C. (SILVIA) VINKEN

  Silvia heeft Europees recht gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Na haar afstuderen is zij bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gaan werken. Hier hield Silvia zich bezig met het opsporen van kartels en het beoordelen van diverse samenwerkingsverbanden, onder meer in de bouw en de energiesector. Verder heeft ze er ruime ervaring opgedaan in geschilbeslechting in het kader van de Elektriciteit- en Gaswet. Sinds 2007 is Silvia werkzaam bij BANNING in de sectie EU en Mededinging. Silvia houdt zich bezig met het opstellen van complianceprogamma’s en adviseert ondernemingen over vraagstukken van uiteenlopende aard. Daarnaast vertegenwoordigt Silvia ondernemingen in procedures voor de Autoriteit Consument en Markt en de civiele rechter.

  Silvia heeft de Grotius specialisatieopleiding Europees- en Nederlands Mededingingsrecht en een postacademische leergang op het gebied van Energierecht met goed gevolg afgerond. Silvia publiceert regelmatig artikelen op haar vakgebied en maakt daarnaast deel uit van de redactie van Mededingingsrecht Online, een vakblad op het gebied van het Nederlandse mededingingsrecht dat tweewekelijks verschijnt.

  T : 073-6927 715
  E : s.vinken@banning.nl
  V : download vcard  / LinkedIn

 • MR. DRS. M.W.J. (MARTIJN) JONGMANS

  Sinds 1 januari 2011 maakt Martijn Jongmans deel uit van de sectie EU en mededingingsrecht van Banning. Martijn heeft rechten en geschiedenis gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aansluitend een LL.M behaald aan King’s College (Londen). Martijn is gespecialiseerd in kartel-, aanbestedings- en staatssteunrecht en bedient zowel private als publieke partijen. De problematiek van “Markt & Overheid” heeft zijn bijzondere belangstelling.

  De expertise en ervaring van Martijn sluiten naadloos aan bij de sectie. Martijn is jarenlang als advocaat werkzaam geweest bij het kantoor van de landsadvocaat waar hij zowel de rijksoverheid (waaronder toezichthouders zoals de NMa en OPTA) en decentrale overheden heeft bijgestaan in uiteenlopende kwesties. Naast goed ingevoerd in de publieke sector is Martijn door zijn ervaring als mededingingsadvocaat bij Philips ook vertrouwd met het (internationale) bedrijfsleven.

  T : 073-6927 798
  E : m.jongmans@banning.nl
  V : download vcard  / LinkedIn

 • MR. E. (ESRA) VAN DER WOLK

  Esra van der Wolk is advocaat bij de sectie EU & Mededinging. Esra heeft in 2014 de bachelor Internationaal en Europees Recht en de Engelstalige master International Business Law (cum laude) afgerond aan de Universiteit van Tilburg. Tevens heeft zij een semester in de Verenigde Staten gestudeerd aan de University of Minnesota, waar zij voornamelijk vakken op het gebied van het ondernemingsrecht en financieel recht heeft behaald. Mede door deze internationale ervaring spreekt Esra vloeiend Engels.

  Naast haar studie heeft ze onder andere 2,5 jaar gewerkt bij Van Lanschot Bankiers en was zij hoofdredacteur van het juridische faculteitsblad SecJure. Zij heeft diverse stages gelopen op het gebied van mededingingsrecht, ondernemingsrecht en financieel recht.

  Haar specialismen liggen met name op het gebied van het Europese en Nederlandse mededingingsrecht en het (internationale) contractenrecht.

  T : 073-6927 798
  E : e.vanderwolk@banning.nl
  V : LinkedIn

 • 50+ ANDERE ADVOCATEN

  BANNING is een gerenommeerd en onafhankelijk advocatenkantoor. Met ruim 50 advocaten zijn we vanuit onze vestigingen te ’s-Hertogenbosch en Amsterdam werkzaam in 10 gespecialiseerde praktijkgroepen. Een kantoor met een duidelijke signatuur. Wij behoren tot de grote onafhankelijke juridische dienstverleners van Nederland met nationale en internationale cliënten.

  Streven naar het best mogelijke resultaat – zowel juridisch als commercieel. Dat betekent dat wij elke stap van het proces met u meedenken, vanuit uw organisatie en uw belangen.

  Het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging staat niet op zichzelf. Wanneer juridische expertise op een andere vlak is vereist, kan BANNING die inhouse leveren. Snel, efficiënt en laagdrempelig. Scheelt weer.

BEDRIJVEN

Vooruit denken, om de competitie voor te blijven. Dat is wat elk bedrijf wil. Proberen zo snel mogelijk nieuwe kansen in de markt te zien, en tegelijkertijd de risico’s goed inschatten. Dat is voor elk bedrijf een doorlopend proces dat nooit stopt. Voor advocaten en bedrijfsjuristen is daarbij een belangrijke rol weggelegd. Zij moeten waar mogelijk problemen voorkomen; waar nodig geschillen oplossen. De risico’s die onvermijdelijk zijn, moeten in ieder geval inzichtelijk zijn. Zodat uw directie verantwoorde keuzes kan maken.

Het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging helpt bedrijven zich beter voor te bereiden. Bijvoorbeeld door de geldigheid van contracten te toetsen aan het Europese recht. Of door te informeren over de gevaren van de UK Bribery Act. Door interne compliance te verzorgen. Of door problemen met de ACM of Europese Commissie te voorkomen.

Speciaal voor bedrijven die snel willen schakelen, heeft BANNING specialisten in haar helpdesk, die u snel duidelijkheid kunnen geven over een bepaald vraagstuk. Vraag over concurrentie? QuickScan. Oneerlijke concurrentie van de overheid? Public Private Scan. Twijfel of iets Europeesrechtelijk wel door de beugel kan? EuroScan. Problemen met een aanbesteding? Public Procurement Scan of Private Procurement Scan.

Beter voorbereid zijn is goed, maar pas het halve werk. Soms ontstaat een geschil – vaak zonder dat een bedrijf daar iets aan kan doen. In dat geval weet u zich met BANNING verzekerd van een full-service kantoor. Gespecialiseerd in onderhandelingen, vaardig met contracten, en bereid tot procederen. Waar dan ook. In de rechtbank, bij de Hoge Raad, zelfs tot voor de Europese rechter.

 

OVERHEDEN

Overheden komen, net als bedrijven, elke dag in aanraking met het Europese recht. Vaak zonder het zelf te weten. Bij complexe vraagstukken loont het vaak de moeite een korte EuroScan te laten doen, om te onderzoeken welke Europese wet- en regelgeving van toepassing is. Die kennis kan het verschil maken tussen correcte uitoefening van bevoegdheden, of een onjuiste toepassing, die later mogelijk weer voor problemen zorgt.

Overheden worden, net als bedrijven, steeds meer geraakt door het mededingingsrecht. Na vijftien jaar politiek debat is in 2012 bijvoorbeeld de Wet Markt & Overheid in werking getreden. Hiermee reageert de wetgever op een veelgehoorde klacht onder ondernemers, dat zij door overheden met belastinggeld van de markt worden gedrukt.
Er is een breed scala aan situaties denkbaar waarbij bedrijven concurrentie ondervinden van overheden. Enkele voorbeelden: het exploiteren van parkeergarages of fietsenstallingen door gemeentelijke bedrijven, verhuur van ruimten in vastgoed dat in handen is van de overheid, cd- en dvd-verhuur door een gemeentelijke bibliotheek en muziek- of sportonderwijs vanuit een overheidsinstelling.

Indien u hierover vragen heeft, verwijzen wij graag naar onze innovatieve Public Private Scan. Het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging fungeert tevens als een helpdesk voor overheden bij problematische aanbestedingen (Public Procurement Scan) en algemene mededingingsrechtelijke vraagstukken (QuickScan).

 

ADVOCATEN

Elke Nederlandse advocaat weet hoe belangrijk het Europese recht inmiddels is geworden. En hoezeer het mededingingsrecht gebruikt kan worden om handelsgeschillen op te lossen.

BANNING biedt collega’s van andere advocatenkantoren een unieke service: zij krijgen met het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging toegang tot gespecialiseerd Europees- en mededingingsrechtelijke advies. Want geen enkele advocaat kan overal in gespecialiseerd zijn. Hierdoor kunnen advocaten hun eigen cliënten nog beter van dienst zijn. Bij het contracteren. Bij advieswerk. Of – als het niet anders kan – in een procedure voor de rechter, arbiter of het scheidsgerecht.

Een blinde vlek voorkomen. Dat is het doel.

Het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging werkt voor advocaten als een correspondentieservice. De verwijzende advocaat stelt een juridische vraag – het feitelijke voorwerk is al verricht – die vervolgens binnen de randvoorwaarden van de verwijzing wordt beantwoord.

Soms kan de vraag snel beantwoord worden. Bijvoorbeeld met een QuickScan op het gebied van het mededingingsrecht, of een EuroScan op het gebied van het Europese recht. Echter, soms is meer uitvoerig advies gewenst. En soms wenst een verwijzende advocaat intensieve samenwerking in een procedure. Bijvoorbeeld in hoger beroep, om een in eerste aanleg verloren zaak te sauveren. Aan al deze behoeftes komt het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging gaarne tegemoet.

Tenzij de verwijzende advocaat anders wenst, vindt instructie, correspondentie en advies uitsluitend tussen advocaten plaats.

ACM (voorheen: NMa)

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is de naam van de nieuwe toezichthouder die in 2013 is ontstaan uit de samenvoeging van de Consumentenautoriteit, de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Tot de samenvoeging is besloten om effectiviteit op het toezicht te vergroten en beter gebruik te kunnen maken van de beschikbare kennis en kunde op het gebied van markttoezicht. Echter net als de Europese Commissie houdt de ACM onverminderd toezicht op de kern van het mededingingsrecht: kartels, misbruik van dominante machtsposities, concentratiecontrole en staatssteun.

De samenvoeging verloopt via twee separate wetgevingsstrajecten. Ten eerste de instellingswet, waarin onder andere de onafhankelijkheid van de ACM wordt vastgelegd. Ten tweede een materiële wet waarin de vereenvoudiging en stroomlijning van procedures en bevoegdheden zullen worden geregeld.

Onder meer de samenvoeging van bevoegdheden en het verregaande ‘delen’ van informatie met andere overheidsinstanties, werpen vragen op met betrekking tot de rechtsbescherming van bedrijven en personen. Advocaten bij het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging staan vooraan en zijn succesvol bij het beschermen van deze rechten.

Als de ACM aanklopt, is het vaak al te laat voor preventieve actie. BANNING adviseert bedrijven daarom preventief actie te ondernemen. Bijvoorbeeld met een Compliance Package en Dawn Raid Package. Indien u concrete vragen heeft, is een QuickScan wellicht behulpzaam.

Meer weten? Bekijk de website van de ACM

 

NZa

Zorg is kostbaar. Zoals iedereen weet gaat er steeds meer geld in om. Om de zorg ook in de toekomst voor iedereen betaalbaar, bereikbaar en kwalitatief adequaat te houden, moet iedere zorgeuro zo goed mogelijk worden besteed.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt toezicht op het gedrag van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Op zowel de curatieve als de langdurige zorgmarkt. De NZa ziet erop toe dat zij zich houden aan de wet- en regelgeving, zoals de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Doel van dit toezicht is een marktsituatie creëren waarin consumenten en overheden erop kunnen vertrouwen dat zorgmarkten goed werken en zorgverzekeraars en zorgaanbieders hun wettelijke verplichtingen nakomen. Hiertoe heeft de NZa een uitgebreid handhavingsinstrumentarium.

Of u nu een consument, overheid, zorgverlener of zorgverzekeraar bent, u kunt op verschillende manieren een geschil krijgen met de NZa. Als relatief nieuwe toezichthouder dient de NZa zich nog te bewijzen. Soms helpt het met de NZa de dialoog aan te gaan. Soms dient u zich te verzetten. In beide gevallen staan de advocaten bij het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging u met raad en daad bij. Bijvoorbeeld met een Compliance Package en Dawn Raid Package. Indien u concrete vragen heeft, is een QuickScan wellicht behulpzaam.

Meer weten? Bekijk de website van de NZa

 

EUROPESE COMMISSIE

EUR 400 miljoen (2012). EUR 600 miljoen (2011). EUR 2,8 miljard (2010). Dit zijn zo ongeveer de bedragen die de Europese Commissie jaarlijks uitdeelt aan karteldeelnemers.

Met zulke kartelboetes is compliance geen luxe meer. En dan hebben wij het nog niet gehad over misbruik van een dominante positie, concentratiecontrole, staatssteun of civiele (massa)claims. Op al deze terreinen wilt u veilig zitten.

Echter, soms is het voor compliance te laat. Het Directoraat-Generaal Mededinging bij de Europese Commissie (DG COMP), onder leiding van eurocommissaris Joaquín Almunia, heeft bij uw bedrijf of bij u thuis een dawn raid uitgevoerd. Of stuurt u een Statement of Objections. In dat geval heeft u geen keuze meer. U kunt niet langer zonder gespecialiseerde advocaten.

Het Banning Expertisecentrum EU & Mededinging verdedigt uw rechten. Zo nodig tot de hoogste rechter.

Meer weten? Bekijk de website van de Europese Commissie