Het aanbesteden van opdrachten is niet meer weg te denken uit de huidige samenleving. Naleving van het (Europese) aanbestedingsrecht staat hoog op de politieke agenda en krijgt steeds meer aandacht in de media. Op grond van het aanbestedingsrecht zijn (semi-) overheden in veel gevallen verplicht voorschriften in acht te nemen bij het verstrekken van bepaalde opdrachten. Te denken valt aan opdrachten voor de bouw van een school, het leveren van een nieuw softwaresysteem of thuiszorgdienstverlening.

Naarmate de geraamde waarde van een opdracht hoger is, gelden striktere voorschriften voor de wijze van aanbesteding. Bij waarden boven de Europese drempelwaarden dient met name rekening te worden gehouden met termijnen, de wijze van aankondiging van opdrachten en te volgen procedures. Onder de drempelwaarden gelden de zogenaamde algemene beginselen van aanbestedingsrecht, waarvan de reikwijdte nader is bepaald in (Europese) rechtspraak.

De stand van de rechtspraak wijzigt met grote regelmaat. Dit maakt het inwinnen van gedegen juridisch advies in veel situaties onontbeerlijk. BANNING beschikt over de kennis en ervaring om u hiervan te voorzien, ook op specifieke terreinen zoals vastgoed, gezondheidszorg en ICT. Wij bieden u onder meer begeleiding bij het organiseren en doorlopen van een aanbestedingsprocedure, advisering ten aanzien van het inschrijfproces en juridische bijstand in aanbestedingsgeschillen.

De sectie EU & Mededinging is een aantal jaren geleden opgestart door het aantrekken van ervaren specialisten afkomstig uit de advocatuur in Brussel en van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. In een relatief korte periode heeft de sectie zich ontwikkeld tot een toonaangevende speler op het gebied van het (Europese) mededingingsrecht met een nationale en internationale klantenkring.

De praktijk is nog altijd groeiende. De sectie heeft zich inmiddels versterkt met advocaten afkomstig uit het internationale bedrijfsleven (Philips) en de (lands)advocatuur. Het jonge en gedreven team heeft hierdoor een uiteenlopende achtergrond. Dit stelt ons in staat om een perfecte combinatie te bieden tussen hoogwaardige juridische kwaliteit en een praktische, doelgerichte benadering. Een aanpak die veel bedrijven, instellingen en overheden aanspreekt.

De sectie EU & Mededinging wordt aanbevolen in de toonaangevende Legal 500 lijst voor het adviseren van een aantal bekende multinationals.

‘young, dynamic, efficient, and proactive lawyers’ offer ’24/7 assistance and a very high value for money ratio’
Legal500 EMA 2011

‘gives practical answers to complicated situations’
Legal500 EMA 2012

has good business acumen and gives practical advice’
Legal500 EMA 2013

Naast specialisaties als het kartelrecht, staatssteun, concentratiecontrole en het aanbestedingsrecht houdt de sectie zich in de praktijk bezig met het opstellen en het voeren van onderhandelingen inzake internationale commerciële contracten. Daarnaast is de sectie actief in gereguleerde markten en begeleidt zij ondernemingen in procedures bij de Nederlandse Zorgautoriteit en de ACM.

Concurreren in de markt is geen statisch, maar een dynamisch proces. Onze advocaten investeren daarom niet alleen in juridische kennis, maar spannen zich tevens in om op de hoogte te blijven van actuele marktontwikkelingen. De ervaring leert dat wij onze cliënten daardoor nog beter en efficiënter van dienst kunnen zijn. De praktijkgroep houdt u graag als extra service via nieuwsbrieven, persoonlijke mailings en seminars op de hoogte van relevante ontwikkelingen.

COMPLIANCE PACKAGE

Weten wat je moet doen is niet altijd makkelijk. Iedereen beseft dat prijsafspraken met concurrenten uit den boze zijn. Maar betekent dit dat elk overleg met derden verboden is? Waar ligt de lijn? Hoe zit het met de grijze zone? Vragen waar elk bedrijf mee worstelt. Want van hoog tot laag geldt: als een van uw medewerkers inbreuk maakt op het kartelverbod, kan dit enorme gevolgen hebben.

Het is de eigen verantwoordelijkheid van uw bedrijf dat zij voldoet aan het mededingingsrecht (compliance). Toezichthouders leggen sterk de nadruk op compliance als een methode om uw organisatie ‘kartel-proof’ te maken. Bijvoorbeeld door continu trainingen te geven aan uw medewerkers, door een compliance officer aan te stellen, en door medewerkers een compliance statement te laten tekenen.

De sectie EU & Mededinging specialiseert zich in compliance die effectief en realistisch is. Niet alleen maar hameren op wat er allemaal niet mag, maar vooral ook kijken wat wel kan. Want anders werkt de dreiging van toezichthouders disproportioneel, verlammend en contraproductief.

Het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging heeft een Compliance Package ontwikkeld, dat uw organisatie voorbereid op een onaangekondigd bedrijfsbezoek. Dit bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

* Algemene compliance handleiding
* Specifieke voorbeelden voor uw bedrijf
* Compliance training aan uw medewerkers
* Compliance statement (concept)
* Compliance officer procedure

Het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging biedt dit Compliance Package aan voor een vaste prijs. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Meer informatie over het Compliance Package vindt u in ons eBook.

download_ebook

 

DAWN RAID PACKAGE

Het schrikbeeld van elk bedrijf: ’s ochtends vroeg een toezichthouder op de stoep. Die onaangekondigd laptops in beslag neemt; het digitale netwerk vergrendelt; alle administraties doorzoekt. Medewerkers worden verhoord en ruimtes verzegeld. Uw organisatie als verdachte. Sommige medewerkers mogelijk ook. De pers ruikt onraad. Banken en kapitaalmarkten reageren ongerust.

Een Dawn Raid door de ACM (voorheen: NMa), door de NZa of door de Europese Commissie is voor uw organisatie een van de meest ingrijpende gebeurtenissen. Of er nu politie aanwezig is of niet. De sectie EU & Mededinging specialiseert zich in bijstand op dit meest kritieke moment.

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom heeft het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging een Dawn Raid Package ontwikkeld, dat uw organisatie voorbereid op een onaangekondigd bedrijfsbezoek. Dit bestaat onder meer uit de volgende onderdelen:

* Duidelijk draaiboek
* Telefoonlijsten
* Instructie, onder meer voor directie PR-afdeling, receptionistes
* Verklaring medewerkers (concept)
* Verklaring pers (concept)
* Rechten en plichten tijdens het onderzoek
* Training personeel
* Verhoortechnieken

Het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging biedt dit Dawn Raid Package aan voor een vaste prijs. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

download_ebook

QUICKSCAN

Een goede eerste analyse van een probleem kan achteraf veel verloren tijd voorkomen. Dat geldt met name bij specialistisch juridisch werk, zoals mededingingsrechtelijke analyses. Niemand wil het risico lopen de foute koers te kiezen.

De BANNING QuickScan helpt u bij de eerste gedachtevorming over een zakelijk probleem. Enkele voorbeelden van hoe u snel en efficiënt geholpen kunt worden:

* Kan een concurrent aangesproken worden op oneerlijke concurrentie?
* Zitten aan een contract mededingingsrechtelijke haken en ogen?
* Loopt uw onderneming risico op een kartelboete of schadeclaims?
* Is de compliance intern wel op orde?
* Wat gebeurt er op het moment dat ik een dawn raid te verduren krijg?

Het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging beantwoordt deze vragen. Het biedt de innovatieve QuickScan aan voor een vaste prijs. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Elke cliënt of verwijzende advocaat krijgt met de QuickScan minimaal twee uur juridische expertise – en voorkomt problemen achteraf.

Tijd en geld besparen door onmiddellijk de juiste afslag te nemen. Dat is het doel.

download_ebook

 

EUROSCAN

Een goede eerste analyse van een probleem kan achteraf veel verloren tijd voorkomen. Dat geldt met name bij specialistisch juridisch werk, zoals Europeesrechtelijke analyses. Niemand wil het risico lopen een zaak te verliezen, omdat een belangrijke bepaling van gemeenschapsrecht over het hoofd is gezien.

De BANNING EuroScan helpt u bij de eerste gedachtevorming over een zakelijk probleem. Iedereen begrijpt inmiddels hoe belangrijk dat kan zijn. Enerzijds gaat gemeenschapsrecht doorgaans voor nationaal recht. Anderzijds is Europees recht inmiddels vrijwel voor elk probleem relevant. Enkele voorbeelden:

* Wat kan ik doen tegen oneerlijke concurrentie uit Azië of Amerika?
* Mijn buitenlandse handel wordt gehinderd. Mag dat?
* Wat kunnen de ‘vier vrijheden’ voor mijn bedrijf betekenen?
* Kan ik aanspraak maken op EU subsidies?
* Hoe kom ik op tegen douane en belastingaanslag?
* Kan mijn bedrijf voorwerp worden van EU fraudebestrijding?
* Welk nieuws voor landbouw, visserij en voedselveiligheid is op mij van toepassing?
* Hoe steunt de EU mijn gemeente op het gebied van energie en milieu?

Het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging beantwoordt deze vragen. Het biedt de innovatieve EuroScan aan voor een vaste prijs. Zo weet u precies waar u aan toe bent.

Elke cliënt of verwijzende advocaat krijgt met de EuroScan minimaal twee uur juridische expertise – en voorkomt problemen achteraf.

Tijd en geld besparen door onmiddellijk de juiste afslag te nemen. Dat is het doel.

download_ebook


MAATWERK

Elke organisatie is anders. Elke vraag is anders. Daarom biedt BANNING Advocaten maatwerkoplossingen. De sectie EU & Mededinging vormt daarop geen uitzondering. Als u met een bepaald probleem of een bepaalde uitdaging zit, neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Misschien dat wij u een maatwerkoplossing kunnen bieden, misschien dat wij u kunnen doorverwijzen naar een partij binnen ons netwerk. Als wij u vooruit kunnen helpen, al is het maar met een enkel telefoontje, zijn wij tevreden.

CONCENTRATIEMELDING

Wanneer uw organisatie een M&A transactie ambieert, is het noodzakelijk in een vroeg stadium na te denken over het mededingingsrecht. U dient in de meeste gevallen een melding te doen bij de toezichthouder (concentratiemelding). Dit kan de Europese Commissie zijn, maar bijvoorbeeld ook de ACM (voorheen: NMa) of de NZa.

Zonder goedkeuring van de toezichthouder mag de M&A transactie niet doorgaan. Reden waarom het de moeite loont in een vroeg stadium advies te vragen. Hiermee voorkomt hopelijk dat u moet wachten op de beoordeling van de toezichthouder, en verkleint u de kans op een mededingingsrechtelijke boete (jumping the gun).

download_ebook

 

DUE DILIGENCE

Het kan voorkomen dat u wilt weten met wie u te maken heeft. Soms voordat u een contract sluit met een wederpartij. Soms omdat u een M&A transactie voorbereid. Soms omdat u vermoedt dat een concurrent allerlei juridische risico’s loopt.

Wanneer u een partij wilt doorlichten, kan het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging u daarbij behulpzaam zijn. Van korte onderzoeken tot uitgebreid boekenonderzoek, de advocaten op de sectie EU & Mededinging hebben ervaring met due diligence en kunnen snel tot de (juridische) kern van de zaak komen.

download_ebook


SCHADECLAIMS

Het Europese en het Nederlandse recht verzetten zich aan de ene kant tegen ‘Amerikaanse toestanden’, waarmee vaak een al te enthousiaste claimcultuur wordt bedoeld. Aan de andere kant zijn er steeds meer juridische mechanismen waarmee partijen collectieve acties kunnen instellen. Een mooi voorbeeld daarvan is de afwikkeling van de woekerpolissen in Nederland.

Wanneer uw bedrijf geconfronteerd wordt met een dreigende schadeclaim, maar ook wanneer u overweegt zelf een schadeclaim te organiseren, dient u steun te krijgen van gespecialiseerde advocaten. Het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging heeft, tezamen met de sectie Cassatie, aangevoerd door mr. Marc Janssen, ervaring in het organiseren en begeleiden van dergelijke complexe, zeldzame trajecten.

download_ebook

 

CLEMENTIE

Clementie is het bekennen van een inbreuk op het mededingingsrecht bij de toezichthouder. Dit kan de Europese Commissie zijn, maar ook de ACM (voorheen: NMa).

Als een karteldeelnemer clementie aanvraagt, bestaat daarvoor maar één reden: de hoop van de toezichthouder korting te krijgen op een kartelboete. In sommige gevallen kan die korting oplopen tot 100%.

Clementie is een mechanisme dat probeert karteldeelnemers tegen elkaar uit te spelen, door financieel voordeel in het vooruitzicht te stellen (game theory). Het kan succesvol zijn, met name als een karteldeelnemer de inschatting maakt dat zij de andere karteldeelnemers niet kan vertrouwen.

Indien uw organisatie karteldeelnemer is en overweegt clementie aan te vragen, danwel vermoedt dat andere karteldeelnemers met clementie bezig zijn, is het noodzakelijk onmiddellijk specialistisch advies te vragen, nu de gevolgen enorm kunnen zijn, zowel financieel als anderszins. Het BANNING Expertisecentrum EU & Mededinging kan u daarbij behulpzaam zijn.

download_ebook

 

MAATWERK

Elke organisatie is anders. Elke vraag is anders. Daarom biedt BANNING Advocaten maatwerkoplossingen. De sectie EU & Mededinging vormt daarop geen uitzondering. Als u met een bepaald probleem of een bepaalde uitdaging zit, neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Misschien dat wij u een maatwerkoplossing kunnen bieden, misschien dat wij u kunnen doorverwijzen naar een partij binnen ons netwerk. Als wij u vooruit kunnen helpen, al is het maar met een enkel telefoontje, zijn wij tevreden.

» Dwaling in het mededingingsrecht

» Boetes vernietigd wegens onrechtmatig gebruik telefoontaps

» Commissie komt met regels over schadevergoeding voor kartelslachtoffers

» Brussel presenteert nieuwe regels voor kartelclaims

» Overtreding van het kartelverbod leidt tot uitsluiting bij aanbestedingen

» Het Mindo kartel. Over toegang tot de rechter voor groepsvennootschappen

» A-G: Gemeente Eindhoven handelt niet in strijd met aanbestedingsregels

» Vertical agreements 2013. The regulation of distribution practices in 36 jurisdictions worldwide: The Netherlands

» The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency, 2013 Edition, “Chapter 28 Netherlands”

» Tijdschrift Overeenkomst in de Rechtspraktijk: “Verkoop via internet: grenzen vervagen”

» Brochure “Succesvol inschrijven op Aanbestedingen”

» Markt en Mededinging, december 2011 “De redelijke termijn in het mededingingsrecht”

» The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency, 2012, “Chapter 28 Netherlands”

» Artikel Gemeentestem (Gst. 2011, 100) – Duurzame warmte: de rol van de decentrale overheid bepaalt het juridische speelveld

» Overheid gaat vaker de markt op; ondernemers luiden de noodklok» Warmtenetwerk Magazine, lente 2011, “Waar staan we met de Warmtewet?”

» Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Markt & Overheid

» The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency, 2011, “Chapter 26 Netherlands”

» The International Comparative Legal Guide to: Competition Ligitation 2011

» Actualiteiten Mededingingsrecht, december 2010, “OFT: overname huurcontract door Carpetright leidt tot concentratie”

» Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk, november 2010, “De meldingsprocedure bij de NMa en de ontheffing daarvan in de insolventietransactiepraktijk”

» Bedrijfsjuridische Berichten, oktober 2010, “NMa beboet Wegener en feitelijk leidinggevenden voor € 20 miljoen”

» Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2010-5, “HR 23 april 2010: Uitsluitingsclausule naar aanbeveling van het Verbond van Verzekeraars – strijd met het kartelverbod van art. 6 Mededingingswet?”

» Contracteren, oktober 2010, “De nieuwe groepsvrijstelling verticale overeenkomsten: de contractspraktijk op de schop?”

» Financieel Dagblad, 16 september 2010, “NMa waarschuwt top van ondernemingen”

» Energie +, januari 2010, “Juridische perikelen bij warmtenetten”

» The International Comparative Legal Guide to: Cartels & Leniency, 2010, “Chapter 30 Netherlands”

» Energie +, december 2009, “Warmetenetten en investeringsbescherming”

» Energie +, november 2009, “De slimme meter: waar staan we?”

» Energie +, september 2009, “Warmtewet: waar staan we?”

» Financieel Dagblad, 20 augustus 2009, “Zwijgrecht blijkt niet altijd heilig voor NMa”

» Financieel Dagblad, 23 april 2009, “Flexibel omgaan met het kartelverbod”

» Financieel Dagblad, 9 februari 2009, “Crisiskartel biedt uitkomst”

» Financieel Dagblad, 20 december 2008, “Farmaceut kan zich beter verweren”

» Financieel Management, november 2008, “Legal Update”

» SDU Commentaar Strafvordering, 2008/2009, “Artikel 56 Mw”

» Bedrijfsjuridische Berichten, 30 juli 2008, “Strafrechtelijke handhaving en het mededingingsrecht: het glazenwasserskartel”

» Financieel Management, juni 2008, “Legal Update”

» ‘Annotatie bij: Airfield Holding B.V., Chellomedia Programming B.V. / Raad van Bestuur NMa, Markt & Mededinging 2008, nr.3.

» Financieel Management, maart/april 2008, “Legal Update”

» Financieel Management, februari 2008, “Wees bedacht op digitaal onderzoek”

» Tijdschrift Ondernemingsrecht, 2008-1, “Nevenrestricties in de transactiepraktijk”

» Financieel Management, 6 november 2007, “NMa beboet bestuurders en werknemers”

» Competition & Antitrust Review, 2007, “New developments and current discussions in Dutch Competition law”

» Competition & Antitrust Review, 2006, “Expected reform of merger control in the Netherlands”

» Advocatenblad, 12 oktober 2007, “Persoonlijke boetes en meer onderzoeksbevoegdheden”

» Tijdschrift voor Energierecht, januari 2006, “Algemene voorwaarden in de energiesector”