Mededinging Blog

‘Persoonlijke boetes’

Persoonlijke boetes in het mededingingsrecht en vrijwaringsperikelen