Mededinging Blog

‘Kartel’

Boetes in Europa voor prijsafspraken met distributeurs

‘Blow the whistle’ kan nu ook anoniem in Brussel

Persoonlijke boetes in het mededingingsrecht en vrijwaringsperikelen

Britse speelgoedhandelaren krijgen boete voor verboden prijsafspraken