Mededinging Blog

‘Implementatie’

Implementatieplan verplicht, ook als er niets valt te implementeren

Nieuwe aanbestedingsrichtlijnen naar Tweede Kamer