Mededinging Blog

‘CBb’

Wetsvoorstel terugvordering staatssteun

ACM moet verklaringen clementie overleggen

CBb vernietigt ACM boete inzake Greenchoice

CBb schrapt de door ACM opgelegde boete aan LHV

CBb oordeelt over boete bij overschrijding van de redelijke termijn

CBb bevestigt misleidende handelspraktijk van keukenverkopers

KPN opnieuw in de clinch met ACM